Skip to content

Privacy

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op de website van SUP kunnen geen rechten ontleend worden. SUP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. SUP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website. Wij behouden ons het auteursrecht op deze website voor. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neemt u dan contact met ons op.

De website sup.nl wordt beheerd door SUP B.V. (hierna ook: wij, ons/onze).

Om onze diensten via deze website mogelijk te maken, moeten wij bepaalde gegevens van bezoekers van deze sites verwerken. In dit Privacy Statement informeren wij u graag over de verwerking van uw gegevens als bezoeker van onze sites en (als aangesloten boekverkoper) van uw klantgegevens als opdrachtgever door ons. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update van dit Privacy Statement: 5 maart 2018.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement richt zich tot iedereen die onze website bezoekt.

Welke gegevens verwerken wij van bezoekers?

Van al onze websitebezoekers verwerken wij automatisch de volgende soorten gegevens: - informatie met betrekking tot bezoek aan onze websites; - surfgedrag; - gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem; - uw naw- en e-mailgegevens bij het invullen van ons contactformulier.

Voor welke doeleinden gebruiken wij gegevens van bezoekers?

Wij zullen de gegevens van klanten uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden:

  • marketingdoeleinden;

  • beveiligen en optimaliseren van onze website;

  • het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;

  • ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens van klanten worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit Privacy Statement staan beschreven.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij persoonsgegevens van klanten niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Beveiliging en bewaren

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens van klanten die onder onze zeggenschap vallen. Zo nemen wij in het bijzonder de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen de gebruiker en onze website wordt afgeschermd;

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, verwijderen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

SUP Postbus 125 4100 AC Culemborg e-mail: avg@cb.nl telefoon: 0345 47 54 83