Skip to content

Groep aanbieders wijkverpleging voornemens te stappen in SUP

Het bestelplatform SUP zorgt ervoor dat wijkverpleegkundigen op één plek snel en gemakkelijk alle zorgproducten kunnen bestellen. Om SUP te laten groeien en nóg beter aan te laten sluiten bij de zorg, heeft een groep aanbieders van wijkverpleging het voornemen mede-aandeelhouder te worden van CB Healthcare bv, de eigenaar en ontwikkelaar van SUP. 2 oktober werd hiervoor de intentieovereenkomst getekend.

Jef Mol, lid raad van bestuur Santé Partners, namens de groep aanbieders van wijkverpleging: “Als sector hebben wij baat bij een open bestelplatform voor zorgproducten waar alle aanbieders van wijkverpleging aan kunnen deelnemen. SUP koppelt vraag en aanbod en versimpelt het bestelproces.

Met één gezamenlijk platform hoeven verpleegkundigen niet meer via verschillende kanalen te bestellen en raken zij veel administratieve rompslomp kwijt. Zo blijft er meer tijd over voor de zorg en dat is van groot belang, gezien de toenemende arbeidsschaarste. Met onze directe betrokkenheid willen wij meer bestelvolume toevoegen en ervoor zorgen dat SUP naadloos aansluit bij de behoeften en werkwijzen in de zorg.”

Brede samenwerking

De groep van wijkverplegingsorganisaties is ontstaan vanuit een samenwerking van de Coöperatie Thuis en Veilig (een samenwerkingsverband van systeemaanbieders wijkverpleging), Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ, een investeringsfonds van ouderenzorginstellingen en CbusineZ) en leden die zich gemeld hebben bij Actiz (de branchevereniging van VVT-instellingen). De groep bestaat bij aanvang uit meer dan dertig grote VVT-instellingen en vertegenwoordigt ongeveer 30% van de markt van thuiszorgaanbieders in Nederland.

Versnellen en verbeteren

“Steeds meer verpleegkundigen gebruiken SUP en ook steeds meer fabrikanten en leveranciers sluiten zich aan.” Aldus Joost Meyboom, managing director van CB Healthcare. “Met de betrokkenheid van deze aanbieders van wijkverpleging kunnen wij de ontwikkeling versnellen, het platform kwalitatief uitbreiden en beter ondersteunen bij het gebruik van SUP in zorgorganisaties.”

Coöperatie

De aandelen komen in handen van een coöperatie (in oprichting). VVT-instellingen in Nederland kunnen lid worden van deze coöperatie, zodat de sector daadwerkelijk eigenaar is van de aandelen. De coöperatie is voor iedere zorgorganisatie toegankelijk en lidmaatschap is geen voorwaarde om klant te worden van CB Healthcare of SUP.

De coöperatie verwerft een initieel belang in CB Healthcare en kan dit verder uitbreiden. Op dit moment werken partijen de afspraken verder uit. De verwachting is dat in december 2023 de definitieve overeenkomst wordt getekend.

Fotobijschrift: Ondertekening van de intentieovereenkomst, vlnr Paul Janssen (Thuis en Veilig), Gertjan van Rossum (IFOZ), Joost Meyboom (CB Healthcare), Linda van Zomeren (CB).

Op de achtergrond: Jeroen van den Oever (Fundis), Sjim Romme (Cbusinez en IFOZ) en Jef Mol (Santé Partners).

Lees ook dit

Sander Kraan is enthousiast over SUP

Sander Kraan is enthousiast over SUP

Al 8 jaar voelt Sander Kraan zich als een vis in het water binnen het Buurtzorg-team 2 Wijk bij Duurstede. Het zelfsturende karakter, de vrijheid en de erkenning voor initiatief maken het werken in de zorg voor hem extra bijzonder en aantrekkelijk.

Lees meer